شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چهل شعر چهل نکته

کتاب «چهل شعر چهل نکته» که به قلم شاعر ارجمند جناب آقای حسن بیاتانی، سامان یافته است؛ بازخوانی چهل شعر از اشعار فاخر ادبیات عاشورایی است. در این بازخوانی سعی شده است تا از زوایای مختلف، ادبیات عاشورا مورد توجه و دقت قرار گیرد تا نقاط برجسته و آموزنده‌ی آن (چه نکات فنی و چه محتوایی) مورد توجه بیشتر مخاطبان واقع شود.
سروده‌های فاخر شاعرانی چون محتشم کاشانی، عمان سامانی و فؤاد کرمانی در کنار پیشکسوتان شعر ولایی در روزگار حاضر و نیز شاعران جوان ولایی‌سرا در این کتاب قابل مشاهده است.
این یادداشت‌ها سه گروه مخاطب را در نظر داشته است. این سه گروه را می‌توان در یک گروه بزرگ‌تر با عنوان هیأتی‌ها یاد کرد. در واقع مداحان اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، شاعران و عموم مخاطبان و شرکت‌کنندگان در هیآت مذهبی مخاطب این کتاب هستند. بعضی از یادداشت‌ها برای هر سه گروه مخاطب قابل استفاده است اما بعضی از یادداشت‌ها یک گروه را بیش از دیگران مورد توجه قرار داده است.
کتاب چهل شعر چهل نکته، بی آن‌که ادعای برخورداری از قلم و نگاهی علمی در مباحث ادبی به ویژه ادبیات عاشورا داشته باشد اما بر این باور است که با طرح این چهل نکته می‌تواند مخاطب خود را نیز در خوانش دقیق‌تر ادبیات و شعر مناسب اجرا در هیأت کمک کند. نویسنده معتقد است که ارتقاء ذائقه‌ی ادبی مخاطب (مداح، شاعر و عموم مستمعان) در نهایت به ارتقاء ادبیات و ارتقاء سطح فنی و کیفی شعر ولایی و ارتقاء هیأت، منجر خواهد شد. این چهل یادداشت و چهل نکته تمرینی است برای رسیدن به نگاه دقیق‌تر و نکته یاب‌تر به شعر عاشورایی.

 ketab.png خرید کتاب