امان

جان داد که در امان ببیند ما را
خالی کند از یزیدیان دنیا را
دزفول، هویزه، کربلا، شام، دمشق
سردار ادامه داد عاشورا را