شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُخت المصائب

یکی این‌سان، یکی این‌گونه باید
که شام و کوفه را رسوا نماید
ببین پیشانی زینب شکسته
بگو اُخت المصائب لب گشاید