شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

با یک گل...

از هالۀ انتظار، خواهد آمد
بر خورشیدی سوار خواهد آمد
می‌آید و سرمازدگان می‌فهمند
با یک گل هم بهار خواهد آمد