شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

به رسم شهیدان

بیا عاشقی را رعایت کنیم
ز یاران عاشق حکایت کنیم

از آن‌ها که خونین سفر کرده‌اند
سفر بر مدار خطر کرده‌اند

از آن‌ها که خورشیدِ فریادشان
دمید از گلوی سحرزادشان...

حکایت کنیم از تباری شگفت
که کوبید در هم، حصاری شگفت

از آن‌ها که پیمانۀ «لا» زدند
دل عاشقی را به دریا زدند...

هلا منکر جان و جانان ما
بزن زخم انکار بر جان ما...

بزن زخم، این مرهم عاشق است
که بی‌زخم مردن غم عاشق است

بیار آتش کینه نمرودوار
خلیلیم! ما را به آتش سپار...

در این عرصه با یار بودن خوش است
به رسم شهیدان سرودن خوش است

بیا در خدا خویش را گم کنیم
به رسم شهیدان تکلّم کنیم

مگو سوخت جان من از فرط عشق
خموشی‌ست هان! اولین شرط عشق

بیا اولین شرط را تن دهیم
بیا تن به از خود گذشتن دهیم

ببین لاله‌هایی که در باغ ماست
خموش‌اند و فریادشان تا خداست

چو فریاد با حلق جان می‌کشند
تن از خاک تا لامکان می‌کشند

سزد عاشقان را در این روزگار
سکوتی از این گونه فریادوار

بیا با گل لاله بیعت کنیم
که آلاله‌ها را حمایت کنیم

حمایت ز گل‌ها، گل افشاندن است
هم‌آواز با باغبان خواندن است