شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

جاری استغاثه‌ها ای اشک!

تقدیم به قیام‌های عاشورایی عالم در تداوم ظلم‌ستیزی حسینی
به ویژه انقلاب شیعیان بحرین

جاری استغاثه‌ها ای اشک!
وقت بر گونه‌ها رها شدن است
ماجرای حماسه‌ها ای خون!
فصل با خاک آشنا شدن است

بغض! ای نالۀ فروخورده!
آخرین راه چاره فریاد است
ای سکوت! ای ترانۀ زخمی!
مرهم درد تو صدا شدن است

گر چه در کار بستنی ای قفل!
ناگزیر از شکستنی ای قفل!
ای در بسته! ای دل خسته!
عاقبت قسمت تو وا شدن است

در قفس شور زندگی مرده‌ست
حس و حال پرندگی مرده‌ست
ای پرنده! چقدر در چشمت
شوق در آسمان رها شدن است

خاک، ای خاک غوطه‌ور در اشک!
سرگذشت تو چون مدینه گذشت
خاک، ای خاک شعله‌ور با خون!
سرنوشت تو کربلا شدن است