شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خاک آسمانی

در محضر عشق امتحان می‌دادی
گویی که به خاک، آسمان می‌دادی
ای شهرۀ آسمان هفتم، چه غریب
آن شب به تن شلمچه جان می‌دادی