شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

طفل خیالی

رباب است و خروش و خسته‌حالی
به دامن اشک و جای طفل خالی
اگر گهواره را پس داده بودند
دلش خوش بود با طفل خیالی