شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عید آمده

عید آمده، هر کس پی کار خویش است
می‌نازد اگر غنی و گر درویش است
من بی تو به حال خود نظرها کردم
دیدم که هنوزم رمضان در پیش است