شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وصل و هجران

ای خدا این وصل را هجران مکن
سرخوشان وصل را نالان مکن...

چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
خلق را مسکین و سرگردان مکن...

جمع و شمع خویش را برهم مزن
دشمنان را کور کن، شادان مکن...

کعبۀ اقبال این حلقه‌ست و بس
کعبۀ امّید را ویران مکن...

نیست در عالم ز هجران تلخ‌تر
هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن

مثنوی افشاری