شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پیراهن محرّم

این چشم‌ها برای كه تبخیر می‌شود؟
این حلقه‌ها برای چه زنجیر می‌شود؟

پیراهن محرّم من را بیاورید
دارد زمان هیأت من دیر می‌شود

با روضۀ حسین نفس تازه می‌كنم
وقتی هوای شهر نفس‌گیر می‌شود...

من تازه تشنه می‌شوم و گریه می‌كنم
وقتی ز گریه چشم همه سیر می‌شود...

این قطره نیست آینۀ توست یا علی
در اشک ما حسین تو تكثیر می‌شود