شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کلُّنا عَباسُکِ یا زینب

کعبه اسم تو، منا اسم تو، زمزم اسم توست
ندبه اسمِ تو، شفا اسم تو، مرهم اسم توست

عشق، یعنی «کُلُّنا عَباسُکِ یا زینبا»
پشت جبهه اسم تو، خط مقدم اسم توست

از عراق و شام با دستار خونین می‌گذشت...
اسم تو؛ وقتی تمام لشکر غم اسم توست

حضرت محمل‌نشین! بانوی چادرسوخته!
با هزاران اسم شاید اسم اعظم اسم توست

آسیه، هاجر، رقیه، ساره، حوا اسم توست
ای که اسم توست زهرا، ای که مریم اسم توست

پرچم سرخت به دست و چادر سبزت به سر
ماه شعبان اسم تو، ماه محرم اسم توست

اسمت ای زن پرچم بالابلندی‌هاست تا،
عصمت زن با شکیباییش، هر دم اسم توست