شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گل محمدی

تا داشته‌ام فقط تو را داشته‌ام
با یاد تو قد و قامت افراشته‌ام
بوی صلوات می‌دهد دستانم
از بس که گل محمدی کاشته‌ام