شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا ثارالله

تا لوح فلق، نقش به نام تو گرفت
خورشید، فروغ از پیام تو گرفت
ای خون تو جاری به رگ سرخ حیات!
اسلام، قوام از قیام تو گرفت