شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برنگشتی

تو با آن خسته‌حالی برنگشتی
دگر از آن حوالی برنگشتی
کنار علقمه، در خون نشستی
ولی با مشک خالی برنگشتی