شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

جغرافیای عشق

تیغ است و آتش است و هزاران فدایی است
هر جا که نام اوست هوا کربلایی است

زیباتر از شکفتن لبیک یا حسین
این هم‌مسیر بودن و این هم‌صدایی است..

از هیچ‌کس سؤال نکن ساکن کجاست
از قلب غرب آمده یا آسیایی است

این‌یک سفیدپوست و آن‌یک سیاه‌پوست
فرقی نمی‌کند، دلشان نینوایی است

جای قرارِ هر پرِ در باد دربه‌در
آغوش بازِ آن حرم کهربایی است

ای ابرهای در حرکت! اجتماعتان
عاشق‌ترین پدیدۀ جغرافیایی است