شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دل من زیر آوار غم تو

چه سنگین است درد و ماتم تو
مگر این اشک باشد مرهم تو
شبی که ریخت سقف خانه‌ات، ماند
دل من زیر آوار غم تو