شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سلمان خیمه‌گاه حسین

آزاده است، بندۀ آقای عالم است
سلمان خیمه‌گاه حسین است، «اَسلَم» است

چشمش به ماه روی حسین است روشن و
در راه او دل و قدمش، قرص و محکم است

در خیمه‌ها به زخمِ دلِ تنگ کودکان
با شعر و قصه‌گویی و لبخند، مرهم است

وقت نبرد، چشم جهان ماتِ رزم اوست
«باز این چه شورش است که در خلق عالم است»

از فرط زخم عاقبت افتاد از نفس
چشم انتظار دوست، در این آخرین دم است

ای روضه‌خوان! کنار تنش گریۀ حسین،
باران رحمت است، مگو اشک ماتم است

صورت به روی صورت خونین او گذاشت
آری در این جهان چه کسی مثل اَسلَم است؟