قدر

ای قدر تو بر مردم دنیا پنهان
چون گوهر در سینۀ دریا پنهان
چون فاطمه‌ات غریب هستی اما
قبر تو عیان و قبر زهرا پنهان