شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نشناسی اگر...

با این‌که دم از خطبه و تفسیر زدی
در لشکر ابن سعد شمشیر زدی
نشناسی اگر یزید وقت خود را
شاید به حسین وقت خود تیر زدی