شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کتاب جعفری

کتاب بود و به روی جهانیان وا بود
جواب هرچه نمی‌دانمِ جدل‌ها بود

به روی فرش امامت معلمی می‌کرد
و تخت سست خلافت اسیر دعوا بود

به نام آل محمد، غریبه وارث شد
کسی ندید مگر آل او همین‌جا بود؟

دوباره قصۀ خاری به چشم و بغض گلو
هنوز پاسخ نهج‌البلاغه حاشا بود..

چقدر نامۀ کوفی از این و آن که بیا
نمک به زخم عمیقی که همچنان وا بود

هنور خاطرۀ کربلا جگرسوز و...
مرام عهد شکستن هنوز برپا بود

به چشم اگرچه که دورش شلوغ بود اما
به جز تنور که می‌داند او چه تنها بود؟..

عجیب نیست بر آن خانه آتش افکندند
که این مدینه‌نشین از تبار زهرا بود

بگو به آن‌که به زعمش دهان حق را بست
کتاب جعفری شیعه همچنان باز است