شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کشتی نجات

من در بر کشتی نجات آمده‌ام
در ساحل چشمۀ حیات آمده‌ام
تا زودتر از زود گناهم بخشند
قبل از عرفه در عرفات آمده‌ام