کنگره

کنگره شعر وحدت اسلامی
فراخوان دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی به این شرح منتشر می‌شود.
کنگره شعر وحدت اسلامی
کنگرۀ مجازی شعر وحدت اسلامی با هدف بهره گیری از هنر مترقی شعر در تحقق و گسترش این اندیشۀ ناب شکل گرفت. حضور مطلوب شاعران سراسر کشور و ارسال آثاری که غالب آنها در روزهای اعلام فراخوان کنگرۀ مجازی تولید شده بودند نشان از دغدغۀ شاعران نسبت به این امر مهم و قرآنی است.
جواد محمدزمانی

حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی دبیر علمی نخستین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی فارس، درباره این کنگره گفت: به عنوان نخستین دوره، کنگره موفقی بود و شاهد حضور بیش از ۳۰۰ اثر بودیم و آثاری که به دبیرخانه کنگره رسیده نشان‌دهنده این است که کارهای فاخری است و این مورد تأیید داورا

کنگره شعر وحدت اسلامی

کنگرۀ مجازی شعر وحدت اسلامی در تاریخ بیست و ششم آبان ماه سال ۱۳۹۳ با انتشار فراخوان و با هدف تبدیل وحدت اسلامی به فرهنگ عمومی با ابزار قدرتمند شعر به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.
طبق فراخوان، شاعران تا ششم دی ماه مهلت داشتند تا آثار خود را در سامانه به ثبت برسانند.

کنگره شعر وحدت اسلامی
فراخوان نخستین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی به این شرح منتشر می‌شود.