شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بنت الهدی

هرچند درک‌ ناقص ‌تاریخ کافی نیست
در اینکه حق با توست ‌اما اختلافی ‌نیست

معنای اینکه عده‌ای حق را نمی‌بینند
جز گم‌شدن در یک مسیر انحرافی نیست

باید علی ‌گفت ‌و علی ‌خواند و علی ‌فهمید
فرصت ‌برای ‌گفتن‌ حرف اضافی نیست

کم‌ نقره‌داغش ‌کن‌ ترک‌هایی ‌که ‌در کعبه‌ست
پیش ‌دهان ‌دشمن حیدر شکافی نیست

هذیان ‌نگویید! ‌ازدواج نور با ظلمت
چیزی ‌به‌جز فکر و خیال ‌و قصه‌بافی نیست

بنت‌الهدی در بیت گمراهی معاذالله!
آن وقت می‌گویند باورها خرافی نیست

زخمی اگر خوردید چوب کفرتان بوده
چسباندن‌ این ‌وصله‌ها راه تلافی نیست

حسن‌ختام این غزل با تیغ در راه است
وقتی برای دست بردن ‌در قوافی نیست