شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خیبرگشا

ای عشق! ای پدیدۀ صنع خدا! علی!
ای دست پرصلابت خیبرگشا! علی!

ای آسمان آبی پروازهای سبز!
ای بیکران کرانۀ لطف خدا! علی!

دست تو، چشمه‌سار سخای محمدی‌ست
چشمت تبلور غزل انبیا، علی!

مثل تو هیچ‌کس ز عدالت سخن نگفت
مولای عدل و صبر و سکوت و سخا! علی!

می‌پیچد از صدای یتیمان منتظر
نام تو در همیشۀ شب‌های ما، علی!

گل چیست در تجلّی زیبای روی تو؟
جز تو که داشت این همه لطف و صفا؟ علی!

آیینۀ طلوع تو شد، شانۀ بهار
ای آفتاب عرصۀ ایثار! یاعلی!

باور نمی‌کنی که زمین و زمان هنوز
بی تو گرفته‌اند عزا، مرتضی علی!