عهد

فرج یعنی دعای عهد خواندن، عهد را بستن
دعا یعنی پلی از فرش تا عرش خدا بستن

فرج یعنی دلِ سجاده را با اشک‌ها شستن
دهان هرچه شیطان است را با ربنا بستن..

در امواج بلندِ آل یاسین غوطه‌ور بودن
دلِ خود را در این طوفان به لطفِ ناخدا بستن

فرج یعنی به سوز ناحیه، حق را قسم دادن
دخیلِ اشک را بر تکیه‌های کربلا بستن

توسل‌های ما در هر سه‌شنبه معنی‌اش این است
درِ دل را به روی هرچه غیر از اِنَّما بستن

خوشا مثل شهیدان مدافع زندگی کردن
به سر سربند یا مهدی و یابن المصطفی بستن