شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فاطمهٔ‌ چهارده معصوم

اى جوهر عقل! عشق را مفهومی
هم‌چون شب قدر، قدر نامعلومی
قم با تو مدینهٔ ولایت شده است
تو، فاطمهٔ‌ چهارده معصومی