شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پناهم بده

آيينه‌ای و برايت آه آوردم
در محضر تو دلی سياه آوردم
من آينۀ مجسّم شيطانم!
از شرّ خودم به تو پناه آوردم