شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گرامی‌ترین کتاب

سلام بر تو کتاب ای که آفتاب تویی
گران‌ترین و گرامی‌ترین کتاب تویی

کتاب‌های جهان از بدایتِ تاریخ
تمام مشق تو هستند اگر کتاب تویی

سلام بر تو که هم‌صحبتم به بیداری
سلام بر تو که بیداری‌ام ز خواب تویی

نه شعر، ای همه حکمت که در فضیلت تو
بس است این‌که خدا را کلام ناب تویی

همان تجلیِ اعظم که از نهایتِ مهر
خدا نمود به انسانِ خود خطاب تویی

بدون نور تو عالم کویر ظلمت بود
که در زمان و زمین روشنی و آب تویی

وَ در هبوط زمین، تشنگی انسان را
به هر سؤال گواراترین جواب تویی

گواهِ آنچه رسولان رفته آوردند!
میان آن همه خود حُسن انتخاب، تویی...

امانتی که نبی هم‌طراز عترت خویش
به جا گذاشته تا موعد حساب تویی

تو را به گریه ببوسم، به سینه بگذارم
که آن کریمِ همیشه گشوده باب، تویی...