شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا امان الخائفین

سیر من سیر الی‌الله است تا مقصد تویی
کیستم؟ دست نیازم، لطف بیش از حد تویی

کیستم؟ عرض سلامم، بال در بالِ نسیم
می‌کشد آن‌که مرا هر صبح تا مشهد تویی

صبح مشهد زندگی تازه‌ای در من دمید
حس شیرینی که در خود زندگی دارد تویی

ای نگاه لطف تو بی‌ابتدا بی‌انتها
من چه می‌فهمم، گمانم معنی سرمد تویی

یا امان الخائفین! آیا امانم می‌دهی؟
آن‌که نگذارد تفاوت بین خوب و بد تویی

آمدم از خویش تا تو ای نگاه بی‌کران
سیر من سیر الی‌الله است تا مقصد تویی