شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بگو تا صبح چند آدینه مانده‌ست