شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قسیم النار و الجنة

خدا می‌خواست تا تقدیر عالم این چنین باشد
کسی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشد

خدا در ساق عرش خویش جایی را برایش ساخت
که حتی ماورای دیدۀ روح‌الامین باشد

خدا می‌خواست از رخسارۀ خود پرده بردارد
خدا می‌خواست تا دست خودش در آستین باشد

علیٌ حُبّه جُنَّه، قسیم النار و الجَنَّه
خدا می‌خواست آن باشد، خدا می‌خواست این باشد

علی را قبل از آدم آفرید و در شب معراج
به پیغمبر نشانش داد تا حق‌الیقین باشد

به جز نام علی در پهنۀ تاریخ نامی نیست
که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد

به جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفان
به جز او نیست وقتی صحبت از حبل‌المتین باشد

مرا تا خطبه‌های بی‌الف راهی کن و بگذار
که بعد از خطبۀ بی‌نقطۀ تو نقطه‌چین باشد

مرا در بیت‌بیت شعرهایم دستگیری کن
غزل‌های تو بی‌اندازه باید دلنشین باشد

غزل لطف خداوند است اهل دل خبر دارند
غزل خوب است در وصف امیرالمؤمنین باشد