محشر

از شبنم اشک گونه‌هامان تر بود
تشییع جنازۀ گلی پرپر بود
از منبر دست‌ها که بالا می‌رفت
در صحن حسینیۀ دل، محشر بود